kəşfiyyat

kəşfiyyat
is. <ər. «kəşf» söz. cəmi>
1. Hər hansı bir məlumat əldə etmək məqsədilə aparılan tədqiq, ya yoxlama işləri. Faydalı qazıntılar kəşfiyyatı. Neft kəşfiyyatı. – <Sadıqzadə:> Bax, bütün bu arada buruqlar qoyulacaq, kəşfiyyat işləri başlanacaq, Turşsu, İstisu, başqa-başqa şəfa qaynaqlarının bitib-tükənməz mənbələri elmi əsaslar üzrə öyrəniləcəkdir. S. R.. <İnşaatçılar «Gəmilər ada»sında> ilk kəşfiyyat quyusunu qazacaq adamlar üçün baza yaratmağa – dəmir sütunlar üzərində bir ev tikməyə gəlmişdilər. Ə. S..
2. Düşmənin yerini və qüvvəsini müəyyən etmək üçün əsgəri qrup tərəfindən aparılan əməliyyat. İldırım kəşfiyyatdan qayıdanda, hər gecə; Qoltuğundan bir şəkil çıxarırdı gizlicə. S. Rüst.. Cavadın qabaqcadan göndərdiyi kəşfiyyat dəstəsi bu top hazırlığının gurultusu altında düşmən cərgələrinə yaxınlaşmışdı. Ə. Vəl..
3. Başqa dövlətlərin iqtisadi və siyasi durumu, onların silahlı qüvvələrinin vəziyyəti haqqında məlumat əldə etmək məqsədilə xüsusi dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu, bu cür məlumat toplamaqla məşğul olan adamlar, təşkilat. Kəşfiyyat orqanları.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kəşfiyyat — ə. «kəşfi» c. 1) tapılıb üzə çıxarılan şeylər; 2) t. düşmənin olduğu yeri, qüvvəsini, yerləşməsini müxtəlif üsullarla öyrənmə; 3) faydalı qazıntıların və s. müxtəlif üsullarla axtarılması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əks-kəşfiyyat — is. <ər.> Düşmən agenturasına qarşı durmaq, casusluq, təxribatçılıq və s. ilə mübarizə aparmaq üçün təşkilat. . . Alman və osmanlı əks kəşfiyyatı da ciddi surətdə işləyir və Cənubi Azərbaycanın hər tərəfində hörümçək kimi öz torunu hörürdü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəşfiyyatçı — is. 1. Kəşfiyyata göndərilmiş, kəşfiyyatda olan hərbi qulluqçu (bax kəşfiyyat 2 ci mənada). Saday hissənin ən məşhur kəşfiyyatçılarından biri sayılırdı. M. Hüs.. Vəziyyətdən aydın idi ki, Orucov alman kəşfiyyatçısı ilə tutaşmışdır. M. C.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Dan Ulduzu field — Dan Ulduzu Country Azerbaijan Location near Absheron peninsula Offshore/onshore offshore Operator(s) SOCAR Partners previously operated by …   Wikipedia

  • North Absheron Operating Company — Type Private Industry Petroleum Founded 1997 Founder(s) Amoco (30%), SOCAR (20%), Itochu (20%), Unocal (25.5%), Delta Oil Company (4.5%) Headquarters …   Wikipedia

  • istikşaf — ə. 1) tapmağa çalışma; 2) kəşfiyyat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istitla’ — ə. 1) xəbərdar olmağa çalışma; 2) kəşfiyyat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəşf — ə. 1) meydana çıxarma; açma, tapma; 2) bilinməyən bir yeri və ya bir şeyi tapıb üzə çıxarma; 3) yoxlama, müayinə etmə; 4) kəşfiyyat; 5) sufilərdə: bir sirrin Allah tərəfindən bir adama bildirilməsi; ilham. Kəşfi əsrar sirlərin açılması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • axtarış — is. 1. Axtarma işi, kəşfiyyat. Neft axtarışı dəstəsi. // Bir şey, bir yol, bir çarə və s. arama. <Əli> sabit fikrə malik deyildi. Daima axtarış yolunda, tərəddüd içində yaşayırdı. Ç.. 2. Cinayəti sübut edəcək əşyayi dəlil tapmaq məqsədi ilə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bakir(ə) — sif. <ər.> 1. Pozulmamış, toxunulmamış. Bakirə qız. 2. məc. Saf, təmiz, korlanmamış, ləkəsiz. Bu incə rəqslərdə nə qədər gözəllik, nə qədər bakir hissin ifadəsi vardı. Ç.. <Uşaqların> saf, bakir, həyat və gələcək dolu şən səsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”